Canfield kabal regler

Prøv kabalen online nå:
Legg Canfield kabal - Canfield online kortspill - Canfield kabalen online
.

Oversikt
Som i 7'er kabal, er målet for Canfield kabal, å flytte alle kortene i spillet til grunnbunker av stigende verdi, der byggestabler med kort av fallende verdi og skiftende farger bygges som et mellomliggende trin. Fra en kortstokk trekkes kortene tre om gangen. Ulikt 7'er kabal, er startkortet i grunnbunkene vanligvis ikke et ess. I tillegg til byggestablene, er det 13 kort i en reservebunke hvor bare toppkortet er tilgjengelig.

Opplegg
I Canfield kabal er det fire områder på skjermen:
- Reservebunken består av 13 kort. Det øverste kortet i reservebunken er snudd med billedsiden opp og kan bli flyttes til en byggestabel eller en grunnbunke.
- Grunnbunkene finnes på høyre side av skjermen. Startverdien i grunnbunkene bestemmes av et tilfeldig trukket kort som flyttes til den første grunnbunken. Dette kortet bestemmer også grunnverdien av de andre tre grunnbunkene.
- Kortstokken finnes nederst til venstre på skjermen. Tre kort fra kortstokken snus og plasseres til høyre for kortstokken. Det øverste av disse tre kan flyttes til en grunnbunke eller en byggestabel. Klikker du på kortstokken snus ytterligere tre kort. Når det ikke er flere kort igjen i kortstokken snus den, og begynner på nytt.
- Byggestabler finnes nederst til høyre på skjermen. Hver stabel inneholder i utgangspunktet et tilfeldig valgt kort. Et kort kan plasseres på toppen av en byggestabel hvis det har en annen farge og en verdi én mindre enn stabelens toppkort. Hele byggestabler kan legges sammen og dermed etterlate en tom plass, mens deler av en byggestabel ikke kan flyttes. Bare kort fra reservebunken kan legges på en tom plass. Dersom reservebunken er oppbrukt kan et kort flyttes fra kortstokken til en tom plass.

Slik flyttes kortene mellom stabler
For å flytte et kort, klikk på kortet og klikk heretter på destinasjonen. Følgende er gyldige trekk:
- Et kort kan flyttes fra reservebunken, kortstokken eller toppen av byggestabel til grunnbunkene om kortets farge er den samme som grunnbunkens og kortet har samme startverdi som grunnbunken, eller én mer enn kortet på toppen av bunken. (Ess plasseres på toppen av konge i grunnbunkene.)
- Et kort fra reservebunken eller kortstokken kan bli flyttet til toppen av en byggestabel hvis kortet har en annen farge og en verdi én mindre enn kortet på toppen av stabelen. (Konger kan plasseres på ess.)
- Et kort fra reservebunken kan plasseres i en tom byggestabel. Hvis reservebunken er tom, kan et kort fra kortstokken legges i en tom byggestabel.
- En hel byggestabel kan bli flyttet til toppen av en annen byggestabel.
- Et kort vil automatisk bli flyttet til grunnbunkene fra byggestablene om kort som kan plasseres på toppen av dette kortet allerede finnes i grunnbunkene.

God fornøyelse med å spille kabalen!

Prøv også...

Er du glad i online kabal? Hvis du liker Canfield kabal, så er våre andre gratis spil i kategorien kabal kanskje også noe for deg.

Populære emner

123kortspill.no

Solitaire Classics Patience DE Patiens SE Kabale DK Kabal NO